Witamy

W dniach wolnych od pracy i święta oraz poza godzinami pracy ośrodka zdrowia w dni powszednie ( 18.00 – 08.00 ) pomoc lekarską pacjenci mogą uzyskać w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie tel. 13 437 85 64.

W przypadkach wymagających pilnej konsultacji okulistycznej zwłaszcza chorzy z urazami oka mogą zgłaszać się do szpitala w ramach dyżuru okulistycznego. Godziny przyjęć:
- w dni powszednie 18:00 i 21:00
- w święta i dni wolne od pracy: 11.00, 15.00 i 20.00

Prosimy pacjentów o zgłaszanie się przed wyznaczonymi godzinami celem dokonania wcześniejszej rejestracji.

REZONANS MAGNETYCZNY
  RZESZÓW 
RADIOLOGICA tel. 17 86 325 67
Szpital Wojewódzki Nr 2 tel. 17 86 645 72
ASKLEPIOSul. Rejtanatel. 17 85 289 64
ASKLEPIOSul. Kolejowatel. 17 85 796 48
MEDICOR 2 tel. 17 852 71 82
Podk. Centrum Diagn. Radiol. tel. 17 85 037 10
Woj. Szpital im. Chopina tel. 17 86 660 01
SP ZOZ Nr 2ul. Fredry 9tel. 17 86 136 41
 SANOKtel. 13 46 382 61
 PRZEMYŚLtel. 16 67 700 85
 JASŁOtel. 13 44 511 35
 BRZOZÓWtel. 13 43 09 644
 MIELEC Enel-Medtel. 17 780 02 18
 DĘBICAtel. 14 680 84 62
 JAROSŁAWtel. 16 621 54 21 i 16 621 44 88
 PRZEWORSKtel. 16 649 15 60
 STALOWA WOLAtel. 15 843 14 18
 RUDNA MAŁAtel. 17 866 67 00
 KROSNOtel. 13 436 62 61 i 13 437 86 02