Witamy

O SPGZOZ Krościenko Wyżne

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym świadczy usługi zdrowotne na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie. Swoim zakresem obejmuje: podstawową opiekę zdrowotną, opiekę stomatologiczną, specjalistyczne świadczenia zdrowotne w 4 poradniach, opiekę pielęgniarki i położnej środowiskowej.


Poza standardowymi świadczeniami POZ, Ośrodek realizuje Program Profilaktyki 40+, profilaktykę Chorób Układu Krążenia oraz opiekę koordynowaną w zakresie Kardiologii, Pulmonologii, Endokrynologii, Diabetologii i Nefrologii.


SPGZOZ Krościenko Wyżne posiada akredytację na szkolenie lekarzy specjalistów w zakresie Medycyny Rodzinnej.


Świadczenia medyczne wykonywane są zgodnie z harmonogramem z poszanowaniem godności i praw pacjenta.

Adres jednostki

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym
ul. Południowa 11a
38-422 Krościenko Wyżne

NIP, REGON, KRS

NIP: 684 212 86 37

REGON: 370441909
KRS: 0000003098

Telefony

(013) 306 15 69

(013) 306 15 70

Dyrekcja

Dyrektor: mgr Jakub Bereś

Z-ca dyrektora: lek. Ewa Gonet-Jurusik
Księgowa: mgr Elżbieta Gerlach

Lekarze

Gabinet Lekarz Specjalizacja
POZ Ewa Gonet-Jurasik Medycyna Rodzinna
POZ Anna Kukla Medycyna Rodzinna
POZ Mirosław Gonet Internista
POZ Małgorzata Pytlowany Pediatria
POZ Aleksandra Kupaj Pediatria
POZ Filip Latocha Internista
Gab. Neurologiczny Jacek Buchelt Neurologia
Gab. Neurologiczny Marek Czerwonka Neurologia
Gab. Diabetologiczny Małgorzata Pytlowany Pediatria
Gab. Ginekologiczno-Poł. Marzena Oskarbska-Bazia Ginekologia i położ.
Gab. Ginekologiczno-Poł. Katarzyna Gosztyła Ginekologia i położ.
Gab. Chirurgiczny Antoni Jakubowicz Chirurgia
Gab. Stomatologiczny Wojciech Zacharjasz Stomatologia
Gab. Stomatologiczny Ewa Więcek Stomatologia
Pracownia USG Maciej Szczepaniak Radiologia i Diagn. Obrazowa
Pracownia USG Mateusz Szczepaniak Radiologia i Diagn. Obrazowa